เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหารและพนักงาน เพียว ได้เดินทางไปถวายปัจจัย เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ อาคารศาลาการเปรียญ วัดศรีบุญเรือง

และเพื่อนๆ พนักงานได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ในกิจทำกิจกรรมอื่นๆ ณ วัดศรีบุญเรือง อาคารศาลาการเปรียญ