สถานีบริการน้ำมันเพียวฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ที่สถานีบริการน้ำมันเพียวสาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

จัดขึ้นโดยบริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมมีผู้จัดการสถานีบริการ พนักงานหน้าลาน ในภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ โดยทีมวิทยากร นาซ่าไฟร์นิ่ง เรื่องทฤษฎีของการเกิดไฟการป้องกันและระงับสถานการณ์ฉุกเฉิน การดับเพลิงที่ลุกไหม้จริงด้วยถังดับเพลิงชนิดต่างๆ

กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อฝีกอบรมพนักงานเพียว ให้ดูแลและสามารถควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเพียว