ภาคภูมิใจในความเป็นไทย

สถานี บริการน้ำมันเพียว ดำเนินการโดย บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด บริษัทที่บริหารโดยคนไทย ที่มี ความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านปิโตรเลียมมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรม ภายใต้สโลแกน “เพียว มาตรฐาน พลังงานไทย”

น้ำมันคุณภาพจากโรงกลั่นของคนไทย

“เพียว” น้ำมัน คุณภาพมาตรฐานสากล จากโรงกลั่นของ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันของคนไทย ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยปลอดภัย ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

ใส่ใจคุณภาพทุกขั้นตอน

สถานีบริการน้ำมันเพียว ทุกสาขาผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นผ่านระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐานจนถึงสถานีบริการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า “ทุกครั้งที่เติมน้ำมันเพียว เหมือนเติมจากโรงกลั่นโดยตรง”
ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่

“เพียว” หนึ่งในสถานีบริการน้ำมันระดับมาตรฐาน ได้เปิดดำเนินการเป็นแห่งแรก เมื่อปี 2542 ณ บริเวณหน้าคลังน้ำมันของบริษัทระยองเพียวฯ ริมถนนสายเอเชีย กม.202 อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดีทำให้  “เพียว” สามารถขยายเพิ่มจำนวนสถานีบริการไปสู่ภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึง

เต็มใจให้บริการทุกสาขา

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกครั้งที่มาใช้บริการ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนา และฝึกอบรมพนักงานเพียวทุกคนให้ใส่ใจการบริการในทุกขั้นตอน ทุกสาขา ด้วยมาตรฐานการบริการเดียวกัน หากไม่ได้รับความสะดวก หรือแนะนำ